HomeMartapartDienstenPartnersPortfolioReferentiesContact


Beleid en strategie

Elk bedrijf doet aan communicatie. Veel bedrijven doen dat ad hoc: sporadische acties richting doelgroepen, bijvoorbeeld om nieuwe diensten of producten onder de aandacht te brengen. Of communicatie met een bepaalde frequentie: de wekelijkse nieuwsbrief, de jaarlijkse mailing. Op zich niets mis mee. Maar doorgaans wel sterk zendgericht en zonder samenhang en synergie met andere communicatie-uitingen. Communicatie kan vaak stukken slimmer en effectiever!
 
Een strategische inzet van communicatie vraagt eerst om een duidelijke visie. Want wat wilt u bereiken met uw communicatie, en hoe kunt u dat het beste doen? Pas als de visie helder is, komt u tot goed beleid. Dat vormt houvast – u weet wat u moet doen en waarom. Belangrijk is dat iedereen binnen de organisatie dit weet. Net zo belangrijk is dat het beleid uitvoerbaar, werkzaam en effectief is. Bij het opstellen van beleid is Martapart daarom vooraleerst sterk gericht op: wat werkt? Vervolgens op het doen leven en bewustmaken van het doel van de communicatie. Pas als het 'hoe en waarom' leeft onder de mensen, wordt beleid ook daadwerkelijk uitgevoerd.
 
Zoekt u een communicatieadviseur met praktische ervaring rondom beleidsprocessen en strategiebepaling? Die communicatiebeleid en -strategie niet aleen helder, maar vooral ook werkend krijgt? Neem dan contact op met Martapart!