HomeMartapartDienstenPartnersPortfolioReferentiesContact


Hoe werkt Martapart?

Intake
Om uw ideeën, wensen en behoeften goed in kaart te krijgen, houdt Martapart altijd eerst een intake. Deze is vrijblijvend en kost u niets. Tijdens de intake kunt u uw eigen vragen voorleggen, aangeven wat u wilt besteden en binnen welke termijn de opdracht dient te zijn afgerond. Martapart zal u de verschillende opties of mogelijkheden voorleggen en daarover adviseren.
 
Offerte
Na de intake ontvangt u een offerte. Deze omvat een omschrijving van de te leveren diensten, het gewenste eindresultaat en de kostenindicatie op basis van het uurtarief of de fixed fee. De offerte omvat tevens de verwachte duur tot aan oplevering, de overeengekomen afspraken, betalings- en leveringsvoorwaarden.
 
Conceptontwikkeling
Soms biedt de intake voldoende houvast om direct aan de slag te kunnen. Soms zijn echter meer inventarisatierondes nodig. In dat geval zal Martapart de benodigde volggesprekken, brainstorms of creatieve sessies met u inplannen. Op basis van de input ontwikkelt Martapart één of meerdere concepten. Deze zal zij aan u voorleggen ter beoordeling. Indien nodig of gewenst, volgen er aanpasrondes.
 
Definitief ontwerp
De aanpassingen leiden tot een definitief ontwerp, ofwel het creatieve eindresultaat zoals geformuleerd in de offerte. Zoals bijvoorbeeld een kant en klaar websiteontwerp, een logo of een tekst die gereed is voor publicatie. Martapart legt het definitief ontwerp altijd vast op een wijze die voor u handig en gebruiksvriendelijk is.
 
Service
Afhankelijk van wat in de offerte is overeengekomen verleent Martapart meestal ook service van administratieve aard. Het kan gaan om de registratie van logo, merk- of domeinnaam, of bijv. het opstellen van een kleurcode-overzicht of huisstijlhandleiding. Martapart levert de ontwerpen aan in voor u (of derden) goed bruikbare formaten of bestandssoorten en regelt de afstemming met bijvoobreeld de drukker of webbouwer. Service vindt ook plaats in de vorm van bijvoorbeeld het aanleveren van back-up's, naslagwerk en/of documentatie. Doorgaans is deze service gratis.
 

Facturering
Martapart brengt op basis van nacalculatie uitsluitend de feitelijk bestede uren in rekening. Uren gemaakt voor intake(s), reizen, administratie, email-afhandeling en telefoongesprekken (tenzij dit uitvoerige advisering betreft) brengt Martapart niet in rekening. Op basis van de afspraken die zijn gemaakt vindt facturering plaats voor of na afronding van de opdracht. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een langdurige opdracht, geschiedt facturering in termijnen.