HomeMartapartDienstenPartnersPortfolioReferentiesContact


Mart Apartjes

Beroepenveldcommissie

 

Martapart is sinds mei 2012 lid van de Beroepenveldcommissie voor de opleiding Communicatie van Hogeschool Inholland. Drie keer per jaar komt deze commissie bijeen om opleidingsplannen en -inhoud te toetsen aan ontwikkelingen, trends en ervaringen vanuit het werkveld. In november 2016 heeft Martapart op verzoek van Hogeschool Inholland plaatsgenomen in het panel van de Beroepenveldcommissie en Alumni, dat de Accreditatiecommissie te woord stond t.b.v. de accreditatie van de opleiding Communicatie.

 

Buurtkamer Corantijn

 

Martapart is actief in haar eigen buurt in Amsterdam, de Postjesbuurt. Zo is zij sinds eind 2011 betrokken bij Buurtkamer Corantijn als vormgeefster en tekstschrijver voor drukwerk, website en social media. Waar mogelijk helpt zij bij activiteiten (Groenmarkt, Groenspreekuur, Buurtborrels e.d.) en geeft zij communicatieadvies. Daarnaast neemt zij deel aan het zeswekelijkse Buurtoverleg voor de Postjesbuurt.